Okruh 1

NS Karla Čapka - výchozí bod

Naučná stezka vede akátovou alejí podél rybníka. Napadlo by vás, že tento u nás poměrně běžný strom je vlastně nebezpečnou invazivní rostlinou? Více se o něm můžete dozvědět v brožurce. Po pár stech metrech alejí vede doleva cestička ke stepi a vyhlídce s obeliskem.

rybník Strž

Vysokopecní huť ve Staré Huti, existující téměř 250 let na bývalém dobříšském velkostatku, patřila k mnoha hutním závodům, provozovaným na železářském Podbrdsku feudálními podnikateli. Díky včasnému přechodu z hutní na zpracovatelskou výrobu přežila zánik starého dřevouhelného železářství i feudálních výrobních vztahů a udržela se v provozu až do 2. světové války.

U Pěti Líp

Významné osobnosti obce Stará Huť
Vedle Karla Čapka a jeho přátel a rodiny si připomínáme i další významné osobnosti, spojené s obcí